Loading...
Service2018-12-20T10:29:00+00:00

Vi hjälper dig även efter leveransen

Evomatic AB är en komplett leverantör av robotlösningar. Vi har funnits sedan 1998 och är idag ett 50-tal medarbetare i Karlshamn som är helt inriktade på att ge våra kunder möjlighet att utvecklas, bli effektivare och mer konkurrenskraftiga. Vi arbetar över hela landet med företag inom så skilda branscher som automotive, livsmedelsindustri, generell industri och engineering. En sak har våra kunder gemensamt – de har behov av en erfaren specialist inom automationsteknik. Vi levererar nyckelfärdiga utrustningar och ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad. Oavsett vad ditt företag har för behov inom montering, packning och system – så har vi tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga robotceller som ger ett effektivt produktionsflöde i din verksamhet. Du får alltid snabb hjälp på vårt servicenummer:

Servicenummer +46 454 57 30 70

Underhåll med EvoService

Evomatic har en underhållsorganisation som hanterar samtliga serviceärenden snabbt och kostnadseffektivt. Arbetet utförs både inom programmering, el och mek. Service kan vara akut avhjälpning vid produktionsproblem eller mindre men planerade projekt samt förebyggande underhåll för att öka tillgängligheten. Beroende av kundernas behov utformar vi vårt erbjudande så att det passar mot de resurser ni som kund har.

Värdeavtal med EvoValue

Vi tecknar gärna serviceavtal som utformas med ett stort kundfokus för att säkerställa en kort och effektiv tid från fel till avhjälpt problem. Värdeavtalen är uppbyggda med fasta serviceintervall som ger en hög tillgänglighet i utrustningen. Vi kompletterar och förbättrar teknisk dokumentation i samband med arbetet.

Utbildning med EvoTraining

I vår utbildningslokal har vi möjlighet att utbilda underhållspersonal och produktionspersonal på ny produktionsteknik. Detta kan ske i samband med leverans av nya projekt men det kan också vara en del i den naturliga fortutbildningen i samband med ny personal. Evomatic utför löpande kundanpassade robotutbildningar till flera olika branscher och kunder.

Distansuppkoppling med EvoConnected

Med hjälp av en säker distansanslutning till er utrustning så kan Evomatic snabbt och enkelt avhjälpa eventuella problem i er produktion. Vi beslutar gemensamt med kunden vilken anslutningsteknik som är optimal för utrustningen. Vid felanmälan kan vi snabbt vara online med utrustningen och bistå för enkel avhjälpning.

Kundanpassad service och utbildning

Andreas Eriksson

Teckna service och värdeavtal
+4670-8424141